NAUJIENOS2021-12-22T12:37:48+00:00

AKTUALIOS NAUJIENOS

Kopėčių, lipynių, pastolių tikrinimo tvarka ir periodinis tikrinimas

Kopėčių, lipynių, pastolių tikrinimo tvarka ir periodinis tikrinimas Kopėčių, lipynių, pastolių reikalavimai Darbas aukštyje priskiriamas prie pavojingesnių darbų, kadangi kyla rizika nukristi. Tinkamos priemonės darbams aukštyje apsaugos darbuotoją nuo galimų traumų bei darbdavį nuo nemalonumų darbuotojui susižeidus. Kopėčių, lipynių reikalavimai yra nustatyti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymu

24 birželio, 2022|

Keičiasi valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimo taisyklės

Nuo 2022 m. birželio 21 d. keičiasi Valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės. Pagrindiniai pakeitimai palengvina ūkio subjektų padėtį, kadangi Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai tūrės aiškiai bei nedviprasmiškai nurodyti nustatytus trūkumus. Taip pat leisti susipažinti su surinkta medžiaga ir teikti paaiškinimus. Pagrindiniai pakeitimai nuo 2022 m. birželio 21

21 birželio, 2022|

Darbų krovos rankomis mokymai nuo 2022-05-01

Darbų krovos rankomis mokymų pasikeitimai Nuo 2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojo naujas Ergonominių profesinės rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų reglamentavimas (redakcija 2022-05-01). Didžiausi pasikeitimai yra vienkartinio rankomis keliamo krovinio masės ir kartotinių judesių neviršytini dydžiai ir tyrimo reikalavimai, taip pat nustatyti nauji kvalifikaciniai reikalavimai ergonominių veiksnių tyrimą atliekantiems asmenims.

1 birželio, 2022|

Atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų nesilaikymą

Darbas turi būti organizuojamas vadovaujantis DSS norminių teisės aktų reikalavimais. Kiekvienas darbdavys ir darbuotojas privalo vykdyti norminių teisės aktų ir įmonės DSS norminių dokumentų reikalavimus. Darbuotojai su jais yra supažindinami ir apmokyti juos vykdyti arba vadovaujasi padalinio vadovo ar darbdavio duotais nurodymais. Darbdaviai ir darbuotojai už DSS reikalavimų nevykdymą ir

5 sausio, 2022|

Kada privaloma organzuoti darbo tarybos rinkimus?

Kada ir kaip organizuoti darbo tarybos rinkimus? Šiame straipsnyje pakalbėsime apie: Kada turi būti sudaroma darbo taryba? Kiek narių turi sudaryti darbo tarybą ir koki reikalavimai jiems keliami? Darbo tarybos rinkimų procesą. Koki dokumentai tūri būti parengiami renkant darbo tarybą? Kada turi būti sudaroma darbo taryba? Lietuvos Respublikos darbo kodekso

23 spalio, 2021|

Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašas

Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašas nuo 2022-01-01 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-02-25 įsakymu V-2910 pakeistas įstaigų, įmonių pirmos pagalbos rinkinio turinys, pirmosios pagalbos rinkinys turi būti papildomas naujomis medicininėmis priemonės. Todėl kiekvienoje įstaigoje, įmonėje atsakingas asmuo turi priimti įsakymą ir patvirtinti naujos sudėties pirmosios pagalbos rinkinio aprašą. Šiuos

14 rugsėjo, 2021|

PARTNERIAI