NAUJIENOS2022-09-12T15:50:54+00:00

AKTUALIOS NAUJIENOS

Darbuotojų dirbančių su asbestu mokymai ir reikalavimai

Darbo su asbestu nuostatų 31 p. numato, jog darbdaviai turi mokyti visus darbuotojus, kurie patiria arba gali patirti asbesto dulkių poveikį. Šių taisyklių 32 p. nustatyta, kad Mokymo turinys turi būti lengvai suprantamas darbuotojams. Mokymas turi sudaryti galimybes jiems įgyti būtinas žinias ir įgūdžius apie prevenciją nuo asbesto veikimo ir

13 lapkričio, 2022|

Mobingo, smurto ir priekabiavimo pasikeitimai darbo kodekse nuo 2022 m. lapkričio 1 d.

Kokie pakeitimai numatomi dėl mobingo, smurto ir prievartos Lietuvos Respublikso darbo kodekse nuo 2022 m. lapkričio 1 d.?   įtvirtinama, kas yra laikoma mobingu, smurtu ir priekabiavimu Smurtas ir priekabiavimas, įskaitant psichologinį smurtą, smurtą ir priekabiavimą dėl lyties (smurtas ir priekabiavimas nukreiptas prieš asmenis dėl jų lyties arba neproporcingai paveikiantis

26 spalio, 2022|

Reikalavimai ir dokumentai ugniems darbams

Kokie reikalavimai keliami ugnies darbų atlikimui? Ugnies darbus apibrėžia ir reikalavimus jiems nustato Bendrujų gaisrinės saugos taisyklių 5-asis skirsnis. Ugnies darbais laikomos gamybinės operacijos, kurių metu naudojama atvira ugnis, gali susidaryti kibirkštys arba medžiagos įkaitinamos iki temperatūros, galinčios sukelti jų užsiliepsnojimą. Tai gali būti metalų suvirinimas elektra arba dujomis, darbai

26 spalio, 2022|

Atsakomybė už nelegalų darbą

Kas yra laikoma nelegaliu darbu? Pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56 straipsnį nelegaliu darbu yra laikoma, kai darbdavys nesudaro rašytinės sutarties su darbuotoju arba sudaręs darbo sutartį apie tai neperduoda informacijos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai mažiausiai prieš vieną darbo dieną. Nelegaliu darbu taip pat laikoma, kai trečiosios šalies pilietis

12 rugsėjo, 2022|

Kopėčių, lipynių, pastolių tikrinimo tvarka ir periodinis tikrinimas

Kopėčių, lipynių, pastolių tikrinimo tvarka ir periodinis tikrinimas Kopėčių, lipynių, pastolių reikalavimai Darbas aukštyje priskiriamas prie pavojingesnių darbų, kadangi kyla rizika nukristi. Tinkamos priemonės darbams aukštyje apsaugos darbuotoją nuo galimų traumų bei darbdavį nuo nemalonumų darbuotojui susižeidus. Kopėčių, lipynių reikalavimai yra nustatyti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymu

24 birželio, 2022|

Keičiasi valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimo taisyklės

Nuo 2022 m. birželio 21 d. keičiasi Valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės. Pagrindiniai pakeitimai palengvina ūkio subjektų padėtį, kadangi Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai tūrės aiškiai bei nedviprasmiškai nurodyti nustatytus trūkumus. Taip pat leisti susipažinti su surinkta medžiaga ir teikti paaiškinimus. Pagrindiniai pakeitimai nuo 2022 m. birželio 21

21 birželio, 2022|

PARTNERIAI