Aprašymas

Užsakovas užsako, o Autorius įsipareigoja iki (data) sukurti sutarties sąlygas atitinkantį kūrinį (kūrinio rūšis, pavadinimas), toliau vadinamas – Kūriniu ir perduoti jį bei autorių turtines teises į Kūrinį.
Sutartyje numatomos kūrinio sukūrimo sąlygos, terminai, kaina, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.