Aprašymas

Įsakymu patvirtinama, kaip yra perduodami dokumentai
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).