Aprašymas

Šia Sutartimi Kreditorius neatšaukiamai ir besąlygiškai perleidžia Naujajam kreditoriui, o Naujasis kreditorius priima iš Kreditoriaus visas iš (toliau – “Pagrindinė sutartis”), kylančias ar su ja susijusias Kreditoriaus teises, įskaitant, tačiau neapsiribojant, Kreditoriaus teisę reikalauti ir gauti iš Skolininko su Skolos grąžinimu susijusius mokėjimus bei visas susikaupusias palūkanas ir susidariusius delspinigius, jei tokių būtų.
Sutartyje numatomos kreditorinių įsipareigojimo perleidimo sąlygos, terminai, kaina, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.