Aprašymas

Įsakymu nustatoma koks darbuotojas ir kur bus komandiruojamas
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).