Aprašymas

Neblaivumo (prevencijos) tvarka įmonėje

Darbdaviui kyla pareiga užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas darbo vietoje būtų blaivus. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 49 straipsnyje numatyta, kad jeigu darbuotojas pasirodė darbe apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, darbdavys tą dieną (pamainą) jį nušalina nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo užmokesčio. Šio straipsnio antroje dalyje numatyta, kad darbdavys taip pat raštu nušalina darbuotoją nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo užmokesčio, pagal pareigūnų arba organų, kuriems įstatymai suteikia nušalinimo teisę, rašytinį reikalavimą iki trijų mėnesių. Jame turi būti nurodyta, kuriam laikui darbuotojas nušalinamas, nušalinimo priežastis ir teisinis pagrindas..

Todėl kiekvienam darbdavys privalo vykdyti neblaivumo prevenciją įmonėje. Būtina pasiruošti vidinius įmonės dokumentus, kad būtų galima teisėtai nušalinti darbuotoją esant jam neblaiviam darbo vietoje.

Kaip yra įgyvendinama neblaivumo prevencijos politika įmonėje?

 1. Patvirtinamos neblaivumo prevencijos tvarkos, kuriose yra surašytos darbuotojų ir darbdavių atsakomybės. Aiškiai pabrėžiama, kad darbuotojui gresia nušalinimas nuo darbo, administracinė atsakomybė ir kt.
 2. Darbuotojai yra supažindinami su šiomis parengtomis tvarkomis pasirašytinai esant darbuotojo neblaivumui yra pildomas nušalinimo nuo darbo aktas ir darbuotojas yra nušalinamas ir jam neleidžiama dirbti bei nemokamas darbo atlygis,
 3. Sprendžiama ką su tokiu darbuotoju daryti: galima atleisti, jei tai yra laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu pagal įmonės darbo tvarkos taisykles. Galima padaryti nuolaidą darbuotojui ir leisti dirbti įspėjus apie galimą atleidimą esant kitam tokiam atvejui.
 • Dokumentai yra tinkami visoms įmonėms (organizacijoms). Visi dokumentai parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dokumentai yra koreguotino formato (.docx). Dokumentuose reikės atlikti tik šiuos pakeitimus 1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą. 2. Įmonės vadovo vardą, pavardę. 3. Datą.

Šį neblaivumo (prevencijos) dokumentų paketą sudaro:

 1. Įsakymas dėl darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarkos.
 2. Darbuotojų medicininės apžiūros, tikrinimo ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka.
 3. Neblaivių ir apsvaigusių nuo psichiką veikiančių medžiagų darbuotojų nušalinimo nuo darbo schema.
 4. Tarnybinis pranešimas dėl neblaivaus ar apsvaigusio nuo psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo.
 5.  Nurodymas darbuotojui patiekti pasiaiškinimą.
 6. Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų aktas.
 7. Dėl asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo.