Aprašymas

Įsakymu patvirinama, kad darbuotojui bus mokamas atlyginimas vieną kartą
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).