Aprašymas

Įsakymu nustatoma dar registruojamos/neregistruojamos darbo sutartys žurnale
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).