Aprašymas

Darbuotojų mokymų tvarka įmonėje

 

Remiantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 22 straipsniu kiekvienas darbdavys privalo tinkamai apmokyti darbuotojus. Mokymų tvarką detalizuoja Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos įsakymas “dėl mokymų ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo. Anksčiau mokymai turėjo būti vedami tik tiems darbams, kurie buvo įtraukti į pavojingų darbo sąrašą. Nuo 2020-05-01 buvo panaikintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamas pavojingų darbų sąrašas ir palikta darbdaviui diskrecijos teisė spręsti kokius darbus dirbant apmokyti darbuotojus.

  • Dokumentai yra tinkami visoms įmonėms (organizacijoms). Visi dokumentai parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dokumentai yra koreguotino formato (.docx). Dokumentuose reikės atlikti tik šiuos pakeitimus 1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą. 2. Įmonės vadovo vardą, pavardę. 3. Datą.

Darbuotojų mokymų tvarkos įmonėje dokumentų paketą sudaro:

  1. Įsakymas dėl mokymų ir atestavimo.
  2. Įmonės darbuotojų mokymų ir atestavimo tvarka.
  3. Mokymų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai pavyzdinis sąrašas.