Aprašymas

Šia sutartimi Nuomotojas perduoda Nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti: baidarių komplektą (baidarė, du irklai, dvi gelbėjimosi liemenes), o Nuomininkas įsipareigoja mokėti X Eur nuomos mokestį už valandą.
Sutartyje numatomos baidarių nuomos sutarties sąlygos, terminai, kaina, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.