Aprašymas

Autorinė sutartis dėl turtinių teisių perdavimo, autorinė licencinė sutartis ir autorinė kūrinio užsakymo sutartis sudaromos raštu. Rašytinė sutarties forma neprivaloma sutartims dėl kūrinių skelbimo periodiniuose leidiniuose.
Autorinės sutarties objektas yra tam tikras padarytas autoriaus darbas.
Šia sutartimi autorius įsipareigoja sukurti ir perduoti pirkėjui, o šis sumoka atitinkamą pinigų sumą.
Sutartyje numatomos autoriaus sukurto objekto sąlygos, terminai, kaina, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.