Aprašymas

Įsakymu nustatomas profesinės rizikos vertinimas ir paskiriamas atsakingas asmuo už profesinės rizikos vertinimą
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).