Aprašymas

Įsakymu nsutatoma, kad vienas darbuotojas tam tikrą laiką pavaduos kitą darbuotoją
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).