Aprašymas

Neatlygintinio naudojimosi daiktu (panaudos) sutartimi viena šalis (panaudos davėjas) perduoda kitai šaliai (panaudos gavėjui) nesunaudojamąjį daiktą laikinai ir neatlygintinai valdyti ir juo naudotis, o panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti tą daiktą tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą arba sutartyje numatytos būklės.
Automobilio panaudos sutarties objektas yra automobilis.
Šia sutartimi panaudos davėjas perduota neatlygintinai naudotis panaudos gavėjui lengvąjį automobilį
Sutartyje numatomos automobilio panaudos sąlygos, terminai, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.