Aprašymas

Privalomų gaisrinės saugos mokymų dokumentų paketas

Reikalingi privalomų darbuotojų gaisrinės saugų mokymų dokumentai?

LR Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių 12 p. nustato, įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai. Mokymų programa yra konkretizuota įsakyme dėl minimalių reikalavimų valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programos. 

Mes Jums siūlome įsigyti darbuotojams privalomų gaisrinės saugos mokymų dokumentų paketą.  Mūsų parengtame dokumentų pakete yra visi reikiami dokumentai privalomiems  3 val. gaisrinės saugos darbuotojų mokymams. Dokumentai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

  • Dokumentai yra tinkami visoms įmonėms (organizacijoms). Visi dokumentai parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dokumentai yra koreguotino formato (.docx). Dokumentuose reikės atlikti tik šiuos pakeitimus 1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą. 2. Įmonės vadovo vardą, pavardę. 3. Datą.

Privalomų gaisrinės saugos mokymų dokumentų paketą sudaro:

  1. Įsakymas dėl darbuotojų gaisrinės saugos mokymų.
  2. Įsakymas dėl darbuotojų gaisrinės saugos mokymų ir atestavimo.
  3. Darbuotojų gaisrinės saugos mokymo programa.
  4. Gaisrinės saugos mokymo medžiaga (skaidrės 81 psl. medžiaga atnaujinta 2022-01-05).
  5. Atestavimo darbuotojų gaisrinės saugos klausimais protokolas.
  6. Gaisrinės saugos atmintinė darbuotojui.
  7. Darbuotojų žinių patikrinimo gaisrinės saugos klausimais testas.
  8. Darbuotojų žinių patikrinimo gaisrinės saugos klausimais testo atsakymai
  9. Instrukcija, kaip įgyvendinti mokymus.