Aprašymas

Įsakymu nustatomos papildomos pertraukos
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).