Aprašymas

Įsakymu nustatomos vaiko priežiūros suteikimo atostogos
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).