Aprašymas

Tiek Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, tiek Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymas numato, kad asmuo nerinktų perteklinių duomenų ir skaidriai juos naudotų. Privaloma asmeniui apie kurį renkami asmens duomenys atskleisti, kokie duomenys ir kokiais tikslais yra renkami asmens duomenys. Be to, duomenys kurie būtini, negali būti renkami be asmens sutikimo.

Šis dokumentų paketas skirtas nusistatyti asmens duomenų rinkimo tikslus, kad būtų galima teisėtai rinkti duomenis apie asmenis.

Parsisiuntę ši dokumentų paketą Jums tik beliks pakeisti dokumentuose geltona spalva paryškintus laukelius, t. y. įrašyti savo įmonės rekvizitus, asmens tvirtinančio dokumentus vardą ir pavardę.

 • Dokumentai yra tinkami visoms įmonėms (organizacijoms). Visi dokumentai parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dokumentai yra koreguotino formato (.docx). Dokumentuose reikės atlikti tik šiuos pakeitimus 1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą. 2. Įmonės vadovo vardą, pavardę. 3. Datą.

 

Dokumentų paketą sudaro:

 1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 2. Interneto puslapio privatumo politika
 3. Privatumo politika interneto svetainės lankytojams
 4. Interneto puslapio slapukų politika
 5. Duomenų saugumo pažeidimų registro įrašo forma
 6. Pranešimo apie Duomenų saugumo pažeidimą Inspekcijai forma
 7. Duomenų tvarkymo sutarties forma (kai Įmonė yra duomenų valdytojas)
 8. Sprendimo dėl IKT tikrinimo forma;
 9. Dokumentų naudojimo atmintinė.

Prašymo formos:

 1. Teisė susipažinti su duomenimis forma
 2. Teisė ištaisyti duomenis forma
 3. Teisė reikalauti ištrinti duomenis forma
 4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą forma
 5. Teisė i duomenų perkeliamumą forma
 6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu forma

Informaciniai pranešimai:

 1. Informacinis pranešimas darbuotojams
 2. Informacinis pranešimas praktikantams
 3. Informacinis pranešimas tiekėjams fiziniams asmenims