Aprašymas

Darbuotojų profilaktinio sveikatos tikrinimo dokumentai

Darbdavio pareiga yra užtikrinti, kad kiekvienas asmuo, priimamas dirbi būtų pasitikrinęs sveikatą, o dirbantys darbuotojai tikrintųsi periodiškai. Tokius reikalavimą reglamentuoja Sveikatos apsaugos ministro įsakymas “dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose”. Šio įsakymo pirmame punkte numatyta, kad asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai.

Privalomojo sveikatos tikrinimo tiklas –

Privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo tikslas:

  • apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo;
  •  įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės;
  • įvertinti, ar įsidarbinantys asmenys ir darbuotojai gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis galimos profesinės rizikos sąlygomis;
  •  siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas įsidarbinantį ar dirbantį asmenį tikrintis sveikatą, privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (toliau – F Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (toliau – F Nr. 048/a)

Todėl darbdaviui būtina tinkamai pasirengti darbuotojų profilaktinio sveikatos tikrinimo dokumentus.

  • Dokumentai yra tinkami visoms įmonėms (organizacijoms). Visi dokumentai parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dokumentai yra koreguotino formato (.docx). Dokumentuose reikės atlikti tik šiuos pakeitimus 1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą. 2. Įmonės vadovo vardą, pavardę. 3. Datą.

Darbuotojų profilaktinio sveikatos tikrinimo dokumentų paketą sudaro:

  1. Įsakymas dėl pirmosios pagalbos rinkinių.
  2. Įsakymas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo, instruktavimo tvarkos.
  3. Profesinės rizikos veiksniai pagal kategorijas (gali reikėti pasipildyti pagal profesiją).
  4. Darbuotojų sveikatos tikrinimo grafikas.