admin

Avatar

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 19 blog entries.

Darbuotojų atostogos savišvietai

By |2023-01-10T09:39:22+00:0010 sausio, 2023|Darbuotojų sauga ir sveikata|

Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai nuo 2023-01-01 numato, kad darbuotojams, kurie mokosi pagal neformalias suaugusių švietimo programas, ar savišvietos būdu, turi būti suteikiamos iki penkių dienų per metus atostogos.  Imant tokias atostogas, svarbu pranešti darbdaviui ne vėliau, kaip 20 darbo dienų prieš atostogų pradžią. Šio reikalavimo laikytis nebūtina, jeigu darbdavys sutinka ir išleidžia savišvietos atostogų

Darbuotojų dirbančių su asbestu mokymai ir reikalavimai

By |2022-11-13T12:47:14+00:0013 lapkričio, 2022|Darbuotojų sauga ir sveikata|

Darbo su asbestu nuostatų 31 p. numato, jog darbdaviai turi mokyti visus darbuotojus, kurie patiria arba gali patirti asbesto dulkių poveikį. Šių taisyklių 32 p. nustatyta, kad Mokymo turinys turi būti lengvai suprantamas darbuotojams. Mokymas turi sudaryti galimybes jiems įgyti būtinas žinias ir įgūdžius apie prevenciją nuo asbesto veikimo ir apsisaugojimo nuo asbesto keliamos rizikos

Mobingo, smurto ir priekabiavimo pasikeitimai darbo kodekse nuo 2022 m. lapkričio 1 d.

By |2022-10-28T06:54:54+00:0026 spalio, 2022|Darbuotojų sauga ir sveikata|

Kokie pakeitimai numatomi dėl mobingo, smurto ir prievartos Lietuvos Respublikso darbo kodekse nuo 2022 m. lapkričio 1 d.?   įtvirtinama, kas yra laikoma mobingu, smurtu ir priekabiavimu Smurtas ir priekabiavimas, įskaitant psichologinį smurtą, smurtą ir priekabiavimą dėl lyties (smurtas ir priekabiavimas nukreiptas prieš asmenis dėl jų lyties arba neproporcingai paveikiantis tam tikros lyties asmenis, įskaitant

Reikalavimai ir dokumentai ugniems darbams

By |2022-10-26T06:08:55+00:0026 spalio, 2022|Darbuotojų sauga ir sveikata|

Kokie reikalavimai keliami ugnies darbų atlikimui? Ugnies darbus apibrėžia ir reikalavimus jiems nustato Bendrujų gaisrinės saugos taisyklių 5-asis skirsnis. Ugnies darbais laikomos gamybinės operacijos, kurių metu naudojama atvira ugnis, gali susidaryti kibirkštys arba medžiagos įkaitinamos iki temperatūros, galinčios sukelti jų užsiliepsnojimą. Tai gali būti metalų suvirinimas elektra arba dujomis, darbai su lituojamąją lempa ir pan.

Atsakomybė už nelegalų darbą

By |2022-09-12T15:20:24+00:0012 rugsėjo, 2022|Darbuotojų sauga ir sveikata|

Kas yra laikoma nelegaliu darbu? Pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56 straipsnį nelegaliu darbu yra laikoma, kai darbdavys nesudaro rašytinės sutarties su darbuotoju arba sudaręs darbo sutartį apie tai neperduoda informacijos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai mažiausiai prieš vieną darbo dieną. Nelegaliu darbu taip pat laikoma, kai trečiosios šalies pilietis įdarbinamas pažeidžiant įdarbinimo teisės aktus.

Kopėčių, lipynių, pastolių tikrinimo tvarka ir periodinis tikrinimas

By |2022-06-24T04:18:21+00:0024 birželio, 2022|Darbuotojų sauga ir sveikata|

Kopėčių, lipynių, pastolių tikrinimo tvarka ir periodinis tikrinimas Kopėčių, lipynių, pastolių reikalavimai Darbas aukštyje priskiriamas prie pavojingesnių darbų, kadangi kyla rizika nukristi. Tinkamos priemonės darbams aukštyje apsaugos darbuotoją nuo galimų traumų bei darbdavį nuo nemalonumų darbuotojui susižeidus. Kopėčių, lipynių reikalavimai yra nustatyti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymu "Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatuose"

Keičiasi valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimo taisyklės

By |2022-06-21T11:52:58+00:0021 birželio, 2022|Darbuotojų sauga ir sveikata|

Nuo 2022 m. birželio 21 d. keičiasi Valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės. Pagrindiniai pakeitimai palengvina ūkio subjektų padėtį, kadangi Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai tūrės aiškiai bei nedviprasmiškai nurodyti nustatytus trūkumus. Taip pat leisti susipažinti su surinkta medžiaga ir teikti paaiškinimus. Pagrindiniai pakeitimai nuo 2022 m. birželio 21 d. Jeigu planinio ar neplaninio

Darbų krovos rankomis mokymai nuo 2022-05-01

By |2022-06-01T15:06:20+00:001 birželio, 2022|Darbuotojų sauga ir sveikata|

Darbų krovos rankomis mokymų pasikeitimai Nuo 2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojo naujas Ergonominių profesinės rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų reglamentavimas (redakcija 2022-05-01). Didžiausi pasikeitimai yra vienkartinio rankomis keliamo krovinio masės ir kartotinių judesių neviršytini dydžiai ir tyrimo reikalavimai, taip pat nustatyti nauji kvalifikaciniai reikalavimai ergonominių veiksnių tyrimą atliekantiems asmenims. Iki teisės akto pakeitimo buvo

Atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų nesilaikymą

By |2022-01-06T17:17:54+00:005 sausio, 2022|Darbuotojų sauga ir sveikata|

Darbas turi būti organizuojamas vadovaujantis DSS norminių teisės aktų reikalavimais. Kiekvienas darbdavys ir darbuotojas privalo vykdyti norminių teisės aktų ir įmonės DSS norminių dokumentų reikalavimus. Darbuotojai su jais yra supažindinami ir apmokyti juos vykdyti arba vadovaujasi padalinio vadovo ar darbdavio duotais nurodymais. Darbdaviai ir darbuotojai už DSS reikalavimų nevykdymą ir pažeidimus gali būti baudžiami įstatymų

Kada privaloma organzuoti darbo tarybos rinkimus?

By |2021-11-09T12:28:28+00:0023 spalio, 2021|Darbuotojų sauga ir sveikata|

Kada ir kaip organizuoti darbo tarybos rinkimus? Šiame straipsnyje pakalbėsime apie: Kada turi būti sudaroma darbo taryba? Kiek narių turi sudaryti darbo tarybą ir koki reikalavimai jiems keliami? Darbo tarybos rinkimų procesą. Koki dokumentai tūri būti parengiami renkant darbo tarybą? Kada turi būti sudaroma darbo taryba? Lietuvos Respublikos darbo kodekso 169-176 reglamentuoja darbo tarybos sudarymą,