Aprašymas

Darbo apmokėjimo sistemos dokumentai

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 140 str. 3 dalyje numatyta, kad darbo apmokėjimo sistema darbovietėje ar darbdavio įmonėje, įstaigoje, organizacijoje nustatoma kolektyvine sutartimi. Kai nėra tai nustatančios kolektyvinės sutarties, darbovietėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau, darbo apmokėjimo sistemas privalo patvirtinti darbdavys ir tai padaryti prieinamą susipažinti visiems darbuotojams. Prieš tvirtinant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros šio kodekso nustatyta tvarka.

Taigi kiekviena įmonė, kurioje dirba 20 ir daugiau darbuotojų privalo pasitvirtinti darbo apmokėjimo sistemą.

  • Dokumentai yra tinkami visoms įmonėms (organizacijoms). Visi dokumentai parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dokumentai yra koreguotino formato (.docx). Dokumentuose reikės atlikti tik šiuos pakeitimus 1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą. 2. Įmonės vadovo vardą, pavardę. 3. Datą.

 

Darbo apmokėjimo sistemos dokumentus sudaro:

  1. Įsakymas dėl darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo.
  2. Darbo apmokėjimo sistema.