Aprašymas

Krovos darbų rankomis mokymų dokumentų paketas

Atnaujintas pagal naujausius pakeitimus.

Reikalingi darbų krovos rankomis mokymai?

LR įstatymai ir teisės aktai numato, kad kiekvienas darbdavys turi užtikrinti darbų saugą įmonėje. Nepriklausomai nuo to ar pagrindinė darbuotojo funkcija susijus su krovimu rankomis, darbdavys turi pravesti mokymus įmonėje periodiškai, kas vieneri metai. Tai reiškia, kad jeigu darbuotojui įmonėje nors retkarčiais reikia kelti krovinius juos perdėti į kitą vietą, turi būti apmokytas.

  • Dokumentai yra tinkami visoms įmonėms (organizacijoms). Visi dokumentai parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dokumentai yra koreguotino formato (.docx). Dokumentuose reikės atlikti tik šiuos pakeitimus 1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą. 2. Įmonės vadovo vardą, pavardę. 3. Datą.

Krovos darbų rankomis mokymų dokumentų paketą sudaro:

  1. Įsakymas dėl darbuotojų atestavimo ir komisijos sudarymo.
  2.  Įsakymas dėl darbuotojų mokymo.
  3. Krovos darbų rankomis mokymo programa.
  4. Krovos darbų rankomis mokymo medžiaga (skaidrės 70 psl.).
  5. Darbininko, dirbančio krovinių tvarkymo darbus rankomis, neformalaus mokymo programos testas.
  6. Darbininko, dirbančio krovinių tvarkymo darbus rankomis, neformalaus mokymo programos testo atsakymai.
  7. Protokolas krovinių tvarkymo rankomis (po testo).
  8. Aprašas kaip darbdaviui rengti mokymus.