Aprašymas

Nemechanizuota pastūma mokymų dokumentų paketas

Nemechanizuota pastūma mokymai yra skirti įmonių darbuotojams, kurie dirba medienos ir metalo apdirbimo staklėmis. Tokie mokymai yra privalomi kiekvienai įmonei, kurie užsiima tokia veikla. Naujai priimtas darbuotojas turi būti apmokomas dirbi nemechanizuotos pastūmos staklėmis, nepaisant to, kad jis turi tinkamą kvalifikaciją. Taip pattoki mokymai turi būti atliekami periodiškai.

  • Dokumentai yra tinkami visoms įmonėms (organizacijoms). Visi dokumentai parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dokumentai yra koreguotino formato (.docx). Dokumentuose reikės atlikti tik šiuos pakeitimus 1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą. 2. Įmonės vadovo vardą, pavardę. 3. Datą.

Nemechnizuotos pastūmos mokymų dokumentų paketą sudaro:

1.Įsakymas dėl darbuotojų mokymo.

2. Įsakymas dėl darbuotojų mokymo ir žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities tikrinimo ir vertinimo tvarkos nustatymo.

3. Darbuotojų mokymo ir žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities tikrinimo ir vertinimo tvarka.

4. Neformalaus mokymo programa „Darbas įrenginiais su nemechanizuota pastūma“.

5.„Darbas įrenginiais su nemechanizuota pastūma“ neformalaus mokymo programos protokolas.