Aprašymas

Įsakymu patvirtinamas darbuotojų darbo grafikas
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).