Aprašymas

Įsakymas laikinai eiti kitas pareigas

Įsakymas skirtas pavesti darbuotojui eiti jam nepriskirtas pareigas darbovietėje tam tikrą laiką.

Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).