Aprašymas

Įsakymu nustatomi etatų mažinimai
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).