Aprašymas

Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą).
Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjo nuosavybėn visas Pardavėjui nuosavybės teise priklausančias autorines bei turtines teises {daikto pavadinimas}, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias teises (toliau Sutartyje šios teisės vadinamos „Preke“) ir sumokėti už jas nustatytą pinigų sumą šios sutarties numatytomis sąlygomis ir tvarka.
Daikto pirkimo-pardavimo sutarties objektas yra daiktai.
Sutartyje numatomos daikto pirkimo-pardavimo sąlygos, terminai, kaina, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.