Aprašymas

Įsakymų paskiriamas asmuo atsakingas už elektros ūkį įmonėje
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).