Aprašymas

Motorinės transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje privalo būti nurodyti duomenys apie motorinę transporto priemonę, kurią pardavėjas privalo pagal sutartį perduoti pirkėjui. Pardavėjas pirkimo-pardavimo sutartyje privalo pirkėjui nurodyti (deklaruoti) ridos duomenis, visus eismo ar kitus įvykius, kuriuose motorinė transporto priemonė buvo apgadinta per laikotarpį, kurį pardavėjas yra motorinės transporto priemonės savininkas, taip pat visus jam žinomus eismo ar kitus įvykius, kuriuose motorinė transporto priemonė buvo apgadinta. Privalomų pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyti duomenų apie motorinę transporto priemonę ir jos trūkumus sąrašą tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
Automobilio pirkimo-pardavimo sutarties objektas yra automobilis.
Šia sutartimi pardavėjas perduota automobilį pirkėjui, o šis sumoka atitinkamą pinigų sumą.
Sutartyje numatomos automobilio pardavimo-pirkimo sąlygos, terminai, kaina, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.