Aprašymas

Vaizdo kamerų naudojimo tvarkos aprašas

Kiekviena įmonė privalo užtikrinti asmens duomenų apsaugą, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymas bei Europos sąjungos reglamentas. Dokumentų paketas parengtas pagal Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktus.

  • Dokumentai yra tinkami visoms įmonėms (organizacijoms). Visi dokumentai parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dokumentai yra koreguotino formato (.docx). Dokumentuose reikės atlikti tik šiuos pakeitimus 1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą. 2. Įmonės vadovo vardą, pavardę. 3. Datą.

Vaizdo kamerų naudojimo dokumentų paketą sudaro:

1. Įsakymas dėl vaizdo kamerų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo .

2. Vaizdo kamerų naudojimo tvarkos aprašas.