Aprašymas

Darbuotojų duomenų apsaugos dokumentai yra skirti apsaugoti darbuotojo asmens duomenimis bei darbdavio komercines paslaptis, pagrįsti duomenų naudojimo tikslus.

Šia darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika yra siekiama suformuoti pagrindines gaires bei principus, kuriais vadovaujantis būtų tinkamai įgyvendinami Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai, reguliuojantys darbuotojų asmens duomenų saugojimo taisykles, taip pat, sukurti tarpusavio supratimą bei teisinį aiškumą tarp darbuotojo ir Darbdavio dėl veiksmų, kuriais Darbdavys siekia apsaugoti darbuotojų asmens duomenis. Darbdavys saugodamas darbuotojų asmens duomenis vadovaujasi šioje darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikoje nurodytomis gairėmis ir principais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais

Parsisiuntę ši dokumentų paketą Jums tik beliks pakeisti dokumentuose geltona spalva paryškintus laukelius, t. y. įrašyti savo įmonės rekvizitus, asmens tvirtinančio dokumentus vardą ir pavardę.

  • Dokumentai yra tinkami visoms įmonėms (organizacijoms). Visi dokumentai parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dokumentai yra koreguotino formato (.docx). Dokumentuose reikės atlikti tik šiuos pakeitimus 1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą. 2. Įmonės vadovo vardą, pavardę. 3. Datą.

Darbuotojų duomenų apsaugos dokumentus sudaro:

  • Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika.
  • Įmonės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos sąrašas