DARBUOTOJŲ SAUGOS BEI SVEIKATOS DOKUMENTŲ RENGIMAS

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas;
 • Civilinės saugos instrukcijų ir kitų dokumentų rengimas;
 • Darbo tvarkos taisyklių projektų rengimas;
 • Pareiginių nuostatų (instrukcijų) projektų rengimas;
 • Darbo tarybos rinkimo dokumentų rengimas;
 • Darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai rinkimo dokumentų rengimas;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo dokumentų rengimas;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto steigimo dokumentų rengimas;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos TARYBOS rinkimas, protokolai, pranešimai VDI.
 • Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis dokumentų rengimas (rizikų parenkant AAP lentelės, AAP sąrašai, AAP apskaitos kortelės);
 • Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimas pagal įrenginius, pagal darbas ir profesijas;
 • Prevencinių priemonių, užkertančių kelią neblaiviems darbuotojams dirbti, tvarkos rengimas;
 • Dirbančiųjų kontingento, kuriam privalomos išankstinės ir periodinės medicinos apžiūros, patvirtinimo pažymų sudarymas;
 • Vardinio sąrašo asmenų, kuriems privaloma periodinė medicininė apžiūra, sudarymas;
 • Įsakymai, protokolai, įmonės lokaliniai teisės aktai ir kita.

GAISRINĖS SAUGOS DOKUMENTŲ RENGIMAS

 • Gaisrinės saugos instrukcijos;
 • Darbuotojų mokymai;
 • Protokolai, įsakymai ir kita.

KITA

 • Nelaimingų įvykių tyrimas;
 • Rizikos vertinimas ar rekomendacijos dėl rizikos vertinimo;
 • Pavojingi darbai, jų aprašas ir prevencijos;
 • Potencialiai pavojingų įrenginių dokumentacija.
 • Rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių planas ir kita.

Darbuotojų mokymai

DARBUOTOJŲ MOKYMAI
Parengiame atitinkamas mokymo programas darbuotojams,  pagal jų darbo specifiką, įrenginius ir riziką.
Mokome darbuotojus pagal neformalius mokymus pagal patvirtintą darbdavio mokymo programą.
Parengiame visus būtinus dokumentus mokymams: įsakymus, mokymo programas, protokolus, testus ir kita.

Atliekame mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, bei gaisrinės saugos klausimais.
Mokymus atliekame tik pagal patvirtintas mokymo programas.

Mokymai vyksta pagal “Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendruosius nuostatus” (su pakeitimais).Mokymus atliekame pagal poreikį.

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos atstovo mokymai;
 • Darbai aukštyje, mokymai;
 • Gaisrinės saugos mokymai;
 • Darbuotojų dirbančių su potencialiai pavojingais įrenginiais, mokymai.
 • Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų gaisrinės saugos mokymai;
 • Padalinių vadovams saugos ir sveikatos mokymai;
 • Komiteto narių saugos ir sveikatos mokymai ;
 • Pirmos pagalbos suteikimas įvykus nelaimingam atsitikimui mokymai;
 • Darbininko, dirbančio  krovinių kėlimo rankomis darbus;
 • Darbuotojo, dirbančio su krovinių rankiniais keltuvais mokymai;
 • Darbuotojų instruktavimas, pagal darbdavių poreikius saugai ir sveikatai.
 • Atitinkamai paruošiamos mokymo programos;

Vedame seminarus  darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams.

PRIEŽIŪROS FUNKCIJOS.

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas: rengiame privalomus darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus;
dalyvaujame supažindinant ar instruktuojant darbuotojus su parengtais įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais;
konsultuojame įmonės vadovą, darbdavio įgaliotus asmenis darbuotojų saugai ir sveikatai, padalinių vadovus, darbuotojų atstovus saugai ir sveikatai bei darbuotojus nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais:

 • darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų taikymo, darbo ir poilsio laiko nustatymo, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų rengimo klausimais;
 • projektuojant darbo vietas bei įsigyjant naujas darbo priemones, įsigyjant ir parenkant asmenines apsaugos priemones, pradedant naudoti naujas darbo vietas, darbo priemones, technologinius procesus, kolektyvines apsaugos priemones;
 • konsultacija ir analizė vertinant profesinę riziką;


Analizuojame nelaimingų atsitikimų darbe bei incidentų aplinkybes bei priežastis ir siūlome darbdavio įgaliotam asmeniui darbuotojų saugai ir sveikatai ar įmonės vadovui prevencines priemones jiems išvengti;
teikiame pasiūlymus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo, saugome gamybines bei komercines paslaptis.

RENGIAME INSTRUKCIJAS IR PAREIGINIUS NUOSTATUS

Pas mus galite įsigyti jau parengtas darbuotojų saugos bei sveikatos instrukcijas pagal profesijas, įrenginius ar darbus ir pareiginius nuostatus, kur numatyta darbuotojų  – teisės, pareigos ir atsakomybė.

Taip pat mes galime parengti darbuotojų saugos bei sveikatos instrukcijas, bei pareiginius nuostatus, pagal Jūsų konkrečiai vykdomą veiklą, darbus bei  pareigas.

VISĄ INFORMACIJĄ RASITE ČIA. 

NELAIMINGŲ ĮVYKIŲ DARBE AR PAKELIUI IŠ DARBO Į DARBĄ, TYRIMAS

Įvykių darbe, dėl kurių buvo nesunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai, ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo, apskaitos, tyrimo dokumentų saugojimo, skundų,susijusių su tyrimu, nagrinėjimo tvarką nustato Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti LietuvosRespublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 913 redakcija; toliau Nuostatai), o jų tyrimo dokumentų tvarkymo, nelaimingų atsitikimų darbe N-1 ar N-2 formos aktų pildymo, kodavimo ir registravimo tvarką nustato Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo pildymo metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-416 su Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-16 priimtais
pakeitimais.Asmuo, patyręs žalą sveikatai dėl įvykio darbe (jeigu pajėgia), ar asmuo, matęs įvykį, ar asmuo, kuriam įvyko nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo, privalo apie tai nedelsdamas pranešti padalinio ar įmonės vadovui.Įvykus įvykiui darbe, dėl kurio darbuotojas patyrė žalą sveikatai, įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo privalo vykdyti tyrimą ir šioje vietoje mes siūlome Jums savo paslaugas: atlikti tyrimą, parengti visus būtinus dokumentus, užpildyti tinkamus aktus. Po tyrimo atlikti analizę, dėl rizikos darbe šalinimo ir mažinimo galimų priemonių.

ATMINTINĖ TIRIANT ĮVYKIUS

services-tabs-139154408

TURITE KLAUSIMŲ – RAŠYKITE MUMS

Loading...

Parašykite mums ir mes su Jumis susisieksime dienos bėgyje. Skubiu klausimu visada galite skambinti +37068480706