Aprašymas

Vykdytojas įsipareigoja sukurti internetinę svetainę www.pavadinimas.lt (dizaino ir programavimo darbai) bei atlikti kitus su tuo susijusius darbus pagal iš anksto suderintus reikalavimus (priedas Nr. 1), o užsakovas priimti juos ir už juos sumokėti.
Sutartyje numatomos svetainės sukūrimo sąlygos, terminai, kaina, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.