Aprašymas

Kopėčių, lipynių priežiūros ir tikrinimo tvarka

Kopėčių, lipynių priežiūros ir tikrinimo tvarka reikalinga įmonėse, kuriose yra naudojamos kopėčios ar lipynės. Kiekvienas darbdavys ar jo įgaliotas asmuo privalo užtikrinti saugias darbuotojui darbo sąlygas. Todėl privalo tinkamai prižiūrėti kopėčias ir lipynes. Periodiškai jas tikrinti, o tikrinimas turi būti įforminamas dokumentuose.

  • Dokumentai yra tinkami visoms įmonėms (organizacijoms). Visi dokumentai parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dokumentai yra koreguotino formato (.docx). Dokumentuose reikės atlikti tik šiuos pakeitimus 1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą. 2. Įmonės vadovo vardą, pavardę. 3. Datą.

Kopėčių, lipynių priežiūros ir tikrinimo tvarkos dokumentų paketą sudaro:

  1. Įsakymas dėl kopėčių, lipynių priežiūros ir tikrinimo tvarkos patvirtinimo.
  2. Kopėčių, lipynių patikros lapas.
  3. Kopėčių ir lipynių įrengimo, bandymo, eksploatavimo ir apskaitos tvarka.