Aprašymas

Mūrininko (-ės) pavojų identifikavimo anketa.
Šioje anketoje yra įvertinama pareigybės profesinė rizika, kuri sudaryta iš šių dalių.
1. Kritimo ant lygaus paviršiaus pavojus.
2. Pavojus, susijęs su darbu nepatogioje pozoje.
3. Pavojus, susijęs su daiktų griuvimu ir kritimu.
4. Pavojus, susijęs su mašinomis ir jų įranga.
5. Pavojus, susijęs su rankiniais įrankiais.
6. Pavojus, susijęs su elektra.
7. Pavojus, susijęs su cheminėmis medžiagomis.
8. Pavojus susijęs su apšvietimu.
9. Pavojus ir pakenkimai, susiję su triukšmu.
10. Pavojus susijęs su vibracija.
11. Pavojus susijęs su aplinkos klimatu.
12. Pavojus susijęs su karštais ar šaltais paviršiais, medžiagomis.
13. Pavojus susijęs su apmokymo trūkumu.
14. Kiti pavojai.
Mūrininko (-ės) pavojų identifikavimo anketa , ją gali reikėti pasitikslinti ir prisitaikyti pagal įmonėje esančią situaciją.