Aprašymas

Įsakymu nustatomos paslaugų kainos
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).