Aprašymas

Įsakymu nustatoma nemokamų atostogų suteikimas
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).