Aprašymas

Darbdavio įsakymas, kuriuo atleidžiamas darbuotojas iš užimamų pareigų.

Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).