Aprašymas

Dokumentų paketas instruktavimas el. būdu (el. paštu)

Nenorite pildyti darbų saugos ir sveikatos popierinių žurnalų?

Mes Jums siūlome įsigyti dokumentų paketą, kuris leis darbuotojus instruktuoti el būdų (el. paštu).

Įsidiegus šiuos dokumentus galėsite savo darbuotojus instruktuoti pagal darbų saugos instrukcijas, lokalinius teisės aktus, priešgaisrinės saugos aktus, supažindinti su kitais darbų saugos ir sveikatos dokumentais el. paštu. 5-8 dokumentai yra reikalingi Jums tik tuo atveju, jeigu ne visus darbuotojus galite instruktuoti el. paštu, pavyzdžiui darbuotojas neturi el. pašto. Juos galėsite naudoti kaip virtualius žurnalus, siekiant patogiau sutikrinti darbuotojų instruktavimo terminus.

 • Dokumentai yra tinkami visoms įmonėms (organizacijoms). Visi dokumentai parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dokumentai yra koreguotino formato (.docx). Dokumentuose reikės atlikti tik šiuos pakeitimus 1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą. 2. Įmonės vadovo vardą, pavardę. 3. Datą.

Dokumentų paketą instruktavimas el. būdu (el. paštu) sudaro:

 1. Įsakymas dėl instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 2. Instruktavimo tvarkos aprašas (elektroniniu būdu).
 3. Įsakymas dėl gaisrinė saugos instruktavimo įmonėje tvarkos.
 4. Gaisrinės saugos instruktavimo tvarka įmonėje (el. būdu).
 5. Įsakymas dėl darbuotojų sveikatos tikrinimo grafiko tvirtinimo (kartu supažindinant el. būdu).
 6. Aprašas kaip teisingai įforminti dokumentus el. būdu darbuotojų instruktavimo (patarimai, kaip instruktuoti el. paštu).
 7. VDI išaiškinimas dėl instruktavimo elektroniniu būdu.
 8. Lokalinių teisės aktų instruktavimų žurnalas.
 9. Sveikatos patikrinimų registravimo žurnalas.
 10. Gaisrinės saugos instruktavimų žurnalas.
 11. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų kortelė.