Profesinės rizikos vertinimas įmonėje

LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 str. 1 d. 2 p. numato, kad darbdavys privalo organizuoti profesinės rizikos vertinimą ir nustatyti faktinę darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje, padaliniuose ir atskirose darbo vietose. Profesinės rizikos vertinimą turi atlikti pats darbdavys arba pasitelki kitus galinčius nustatyti profesinę riziką asmenis.

Atlikti profesinės rizikos vertinimą yra būtina siekiant sumažinti nelaimingų atsitikimų riziką darbo vietoje. Taip pat atliekant profesinės rizikos vertinimą yra parenkamos asmeninės apsaugos priemonės.

Mūsų parduotuvėje galite įsigyti jau parengtas:

  • profesinės rizikos pavojų identifikavimo anketas;
  • profesinės rizikos vertinimo lenteles parenkant asmenines apsaugos.
Pavojų identifikavimo anketos
Rizikos vertinimo lentelės