Aprašymas

Įsakymu nustatoma, kad visi darbuotojai arba jų grupė turi būti supažindami su lokaliniais teisės aktais
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).