Aprašymas

Distribucijos sutartimi viena šalis – distributorius – įsipareigoja tam tikrą laiką ar neterminuotai savo vardu ir lėšomis pirkti iš kitos šalies – gamintojo (tiekėjo) – prekes (paslaugas) ir parduoti jas galutiniam vartotojui ar kitiems distributoriams bei atlikti kitus su prekių (paslaugų) perpardavimu susijusius darbus, o gamintojas (tiekėjas) įsipareigoja parduoti prekes (paslaugas) distributoriui bei atlikti kitus su prekių (paslaugų) paskirstymu susijusius darbus. Distribucijos sutarties šalimis gali būti tik įmonės (verslininkai).
Sutartyje numatomos distribucijos sutarties sąlygos, terminai, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.