Aprašymas

Įsakymu nustatoma papildoma poilsio diena
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).