Aprašymas

Įsakymu patvirtinami pareiginiai nuostatai
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).