Aprašymas

Įsakymu nustatoma, kad visi darbuotojai turi būti supažindinmai su evakavimo planu
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).