Aprašymas

Krovinių kabinėtojo (stropuotojo) mokymų dokumentų paketas

  • Reikalingi krovinių kabinėtojo (stropuotojo) mokymai ir pažymėjimas?
  • LR įstatymai ir teisės aktai numato, kad kiekvienas darbdavys turi užtikrinti darbų saugą įmonėje. Nepriklausomai nuo to ar pagrindinė darbuotojo funkcija susijus su krovinių kabinėjimu (stropavimu), darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojas būtų tinkamai apmokytas.
  • Darbuotojas (krovinių kabinėtojas) turi būti apmokytas, kai atliekami tokio pobūdžio darbai : kėlimo kranų naudojimas, kėlimo įrangos naudojimas, pvz. stropai ir pan., kt. įrenginių naudojimas, kai reikia prikabinti krovinių ir (ar) jis keliamas.

Dokumentai yra tinkami visoms įmonėms (organizacijoms). Visi dokumentai parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dokumentai yra koreguotino formato (.docx). Dokumentuose reikės atlikti tik šiuos pakeitimus 1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą. 2. Įmonės vadovo vardą, pavardę. 3. Datą.

Krovinių kabinėtojo (stropuotojo) mokymų dokumentų paketą sudaro:

  1. Įsakymas dėl darbuotojų atestavimo ir komisijos sudarymo.
  2.  Įsakymas dėl darbuotojų mokymo.
  3. Krovinių kabinėtojo (stropuotojo) mokymų programa.
  4. Protokolas krovinių kabinėtojo (stropuotojo) mokymų užbaigimui.
  5. Aprašas kaip darbdaviui rengti mokymus.