Darbuotojų sauga ir sveikata

Kopėčių, lipynių, pastolių tikrinimo tvarka ir periodinis tikrinimas

By |2022-06-24T04:18:21+00:0024 birželio, 2022|Darbuotojų sauga ir sveikata|

Kopėčių, lipynių, pastolių tikrinimo tvarka ir periodinis tikrinimas Kopėčių, lipynių, pastolių reikalavimai Darbas aukštyje priskiriamas prie pavojingesnių darbų, kadangi kyla rizika nukristi. Tinkamos priemonės darbams aukštyje apsaugos darbuotoją nuo galimų traumų bei darbdavį nuo nemalonumų darbuotojui susižeidus. Kopėčių, lipynių reikalavimai yra nustatyti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymu "Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatuose"

Keičiasi valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimo taisyklės

By |2022-06-21T11:52:58+00:0021 birželio, 2022|Darbuotojų sauga ir sveikata|

Nuo 2022 m. birželio 21 d. keičiasi Valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės. Pagrindiniai pakeitimai palengvina ūkio subjektų padėtį, kadangi Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai tūrės aiškiai bei nedviprasmiškai nurodyti nustatytus trūkumus. Taip pat leisti susipažinti su surinkta medžiaga ir teikti paaiškinimus. Pagrindiniai pakeitimai nuo 2022 m. birželio 21 d. Jeigu planinio ar neplaninio

Darbų krovos rankomis mokymai nuo 2022-05-01

By |2022-06-01T15:06:20+00:001 birželio, 2022|Darbuotojų sauga ir sveikata|

Darbų krovos rankomis mokymų pasikeitimai Nuo 2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojo naujas Ergonominių profesinės rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų reglamentavimas (redakcija 2022-05-01). Didžiausi pasikeitimai yra vienkartinio rankomis keliamo krovinio masės ir kartotinių judesių neviršytini dydžiai ir tyrimo reikalavimai, taip pat nustatyti nauji kvalifikaciniai reikalavimai ergonominių veiksnių tyrimą atliekantiems asmenims. Iki teisės akto pakeitimo buvo

Atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų nesilaikymą

By |2022-01-06T17:17:54+00:005 sausio, 2022|Darbuotojų sauga ir sveikata|

Darbas turi būti organizuojamas vadovaujantis DSS norminių teisės aktų reikalavimais. Kiekvienas darbdavys ir darbuotojas privalo vykdyti norminių teisės aktų ir įmonės DSS norminių dokumentų reikalavimus. Darbuotojai su jais yra supažindinami ir apmokyti juos vykdyti arba vadovaujasi padalinio vadovo ar darbdavio duotais nurodymais. Darbdaviai ir darbuotojai už DSS reikalavimų nevykdymą ir pažeidimus gali būti baudžiami įstatymų

Kada privaloma organzuoti darbo tarybos rinkimus?

By |2021-11-09T12:28:28+00:0023 spalio, 2021|Darbuotojų sauga ir sveikata|

Kada ir kaip organizuoti darbo tarybos rinkimus? Šiame straipsnyje pakalbėsime apie: Kada turi būti sudaroma darbo taryba? Kiek narių turi sudaryti darbo tarybą ir koki reikalavimai jiems keliami? Darbo tarybos rinkimų procesą. Koki dokumentai tūri būti parengiami renkant darbo tarybą? Kada turi būti sudaroma darbo taryba? Lietuvos Respublikos darbo kodekso 169-176 reglamentuoja darbo tarybos sudarymą,

Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašas

By |2021-10-01T07:27:07+00:0014 rugsėjo, 2021|Darbuotojų sauga ir sveikata|

Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašas nuo 2022-01-01 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-02-25 įsakymu V-2910 pakeistas įstaigų, įmonių pirmos pagalbos rinkinio turinys, pirmosios pagalbos rinkinys turi būti papildomas naujomis medicininėmis priemonės. Todėl kiekvienoje įstaigoje, įmonėje atsakingas asmuo turi priimti įsakymą ir patvirtinti naujos sudėties pirmosios pagalbos rinkinio aprašą. Šiuos dokumentus rasite čia. Pirmosios pagalbos

Keičiasi pranešimų apie nelaimingus atsitikimus darbe teikimas

By |2020-12-29T09:49:36+00:0029 gruodžio, 2020|Darbuotojų sauga ir sveikata|

Pranešimus apie lengvus nelaimingus atsitikimus darbe bei apie nelaimingus atsitikimus, įvykusius pakeliui į darbą ar iš darbo, darbdaviai turės pateikti tik VDI. Atskirai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodros) skyriams nelaimingų atsitikimų darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo dokumentų teikti nebereikės. VDI teritoriniams skyriams turės būti pateikiami lengvų nelaimingų atsitikimų

Esant prastovoje nedraudžiama laikinai įsidarbinti kitur

By |2020-12-26T00:37:01+00:0020 gruodžio, 2020|Darbuotojų sauga ir sveikata|

Šių metų pabaiga darbo rinkoje neįprastai kontrastinga. Karantinas ir artėjantis šventinis laikotarpis skirtingai veikia ekonominių sektorių veiklą: vienur skelbiamos prastovos, kitur reikalingi papildomi darbuotojai, planuojama dirbti šventinėmis dienomis. Kaip visuomet prieš šventes Valstybinė darbo inspekcija sulaukia daugiau klausimų, susijusių su darbu šventiniu laikotarpiu. Šventiniu laikotarpiu, padidėjus darbų mastui įmonėje ir esant poreikiui, tam tikram laikui

LR Darbo kodeksas

By |2020-12-21T12:19:33+00:008 balandžio, 2020|Darbuotojų sauga ir sveikata|

 Darbo kodekso 47 straipsnio pataisas, kuriomis darbdavys įpareigotas per 1 darbo dieną pranešti VDI apie prastovas darbuotojams, o subsidijas negaunančių subjektų ratas susiaurintas iki biudžetinių įstaigų. LR Darbo kodekso 47 straipsnis. Prastova Darbdavys darbuotojui ar darbuotojų grupei gali skelbti prastovą, kai: 1) darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl objektyvių priežasčių ne dėl

VDI informuoja

By |2020-12-20T01:09:59+00:008 balandžio, 2020|Darbuotojų sauga ir sveikata|

VDI skelbia pranešimų apie prastovas tvarką Darbdaviai turi pranešti Valstybinei darbo inspekcijai informaciją apie darbuotojui ar darbuotojų grupei paskelbtą prastovą, kai šalyje paskelbta ekstremalioji situacija ir karantinas. Tokiu atveju, kai darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, nes dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu, arba darbuotojas nesutinka