Aprašymas

Įsakymu nustatomos specialiosiso pertraukos
Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).