Aprašymas

Darbdavio įsakymas, kuriuo pakeičiamas darbuotojo darbo užmokestis. Atkreiptinas dėmesys, kad mažinti darbuotojui darbo užmokestį galima tik jo sutikimu.

Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).