Aprašymas

Įsakymas dėl darbo užmokesčio didinimo darbuotojui

Dokumentas parengtas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dokumentas yra koreguotino formato (.docx).